• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2016
Lịch sử hiệu lực: Luật 17/2008/QH12
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
03/06/2008 Văn bản được ban hành 17/2008/QH12
01/01/2009 Văn bản có hiệu lực 17/2008/QH12
01/07/2016 Văn bản hết hiệu lực 17/2008/QH12
01/07/2016 Bị hết hiệu lực 80/2015/QH13
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.