• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/10/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 07/10/2000
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 25/2012/TT-NHNN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
07/10/2000 Văn bản hết hiệu lực 25/2012/TT-NHNN
07/10/2000 Bị thay thế 423/2000/QĐ-NHNN1
06/09/2012 Văn bản được ban hành 25/2012/TT-NHNN
20/10/2012 Văn bản có hiệu lực 25/2012/TT-NHNN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.