• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2014
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 17/2014/TT-BTP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
13/08/2014 Văn bản được ban hành 17/2014/TT-BTP
01/10/2014 Văn bản có hiệu lực 17/2014/TT-BTP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.