• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/01/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 169/2014/TT-BQP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
11/12/2014 Văn bản được ban hành 169/2014/TT-BQP
26/01/2015 Văn bản có hiệu lực 169/2014/TT-BQP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.