• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/01/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 07/2015/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
21/01/2015 Văn bản được ban hành 07/2015/TT-BTC
21/01/2015 Văn bản có hiệu lực 07/2015/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.