• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 03/09/2007
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
Số ký hiệu 127/2007/NĐ-CP Ngày ban hành 01/08/2007
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 03/09/2007
Nguồn thu thập Công báo số 574+575, năm 2007 Ngày đăng công báo 19/08/2007
Ngành
  • Khoa học và công nghệ
Lĩnh vực
  • Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.