• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/12/2022
Bổ sung điểm e vào khoản 3 Điều 3 của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 của UBND tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu 48/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành 09/12/2022
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 20/12/2022
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Tổ chức- Biên chế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Chủ tịch Trịnh Xuân Trường
Phạm vi
  • Tỉnh Lào Cai

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.