• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 13/07/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 15/01/2011
Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật
Số ký hiệu 01/2004/TT-BTP Ngày ban hành 16/06/2004
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 13/07/2004
Nguồn thu thập Công báo số 33 - 06/2004; Ngày đăng công báo 28/06/2004
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Bộ trưởng Uông Chu Lưu
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 20/2010/TT-BTP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật Ngày hết hiệu lực 15/01/2011
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.