• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 18/05/2003
  • Ngày hết hiệu lực: 20/10/2012
Về việc sửa đổi, bổ sung tiết a, điểm 2 Thông tư số 03/2003/TT-NHNN ngày 24/02/2003 Hướng dẫn về cho vay không phải bảo đảm bằng tài sản theo Nghị quyết số 02/2003/NQ-CP ngày 17/01/2003 của Chính phủ
Số ký hiệu 312/2003/QĐ-NHNN Ngày ban hành 04/04/2003
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 18/05/2003
Nguồn thu thập Công báo số 31, năm 2003 Ngày đăng công báo 03/05/2003
Ngành
  • Ngân hàng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ngân hàng Nhà nước Phó Thống đốc Phùng Khắc Kế
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Thông tư 25/2012/TT-NHNN Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Ngày hết hiệu lực 20/10/2012
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.