• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 06/12/2003
  • Ngày hết hiệu lực: 01/06/2010
Về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật
Số ký hiệu 135/2003/NĐ-CP Ngày ban hành 14/11/2003
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 06/12/2003
Nguồn thu thập Công báo số 189 Ngày đăng công báo 21/11/2003
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Nghị định 40/2010/NĐ-CP Về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật Ngày hết hiệu lực 01/06/2010
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.