• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 06/11/2010
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa
Số ký hiệu 98/2010/NĐ-CP Ngày ban hành 21/09/2010
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 06/11/2010
Nguồn thu thập Công báo số 575+576, năm 2010 Ngày đăng công báo 03/10/2010
Ngành
  • Văn hóa Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.