• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2013
Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Số ký hiệu 63/2013/NĐ-CP Ngày ban hành 27/06/2013
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 15/08/2013
Nguồn thu thập Công báo số 399+400, năm 2013 Ngày đăng công báo 10/07/2013
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.