• Nghị định 92/2017/NĐ-CP
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/09/2017
Văn bản căn cứ
Văn bản bị bãi bỏ một phần
Văn bản bị sửa đổi
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.