• Quyết định 64/2010/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

  28/12/2010

  07/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 62/2010/QĐ-UBND

  Ban hành chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Long An

  24/12/2010

  03/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 63/2010/QĐ-UBND

  Ban hành chương trình công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Long An

  24/12/2010

  03/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 61/2010/QĐ-UBND

  Về việc quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố và lực lượng công an bán vũ trang ở các xã biên giới

  22/12/2010

  01/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 59/2010/QĐ-UBND

  Về chức danh, số lượng , một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An

  20/12/2010

  30/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 50/2010/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi một số Điều của Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của UBND tỉnh Long An ban hành Quy định về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân tỉnh Long An, người có công đưa nghề về Long An trong ngành thủ công mỹ nghệ

  01/12/2010

  11/12/2010

 • Quyết định 48/2010/QĐ-UBND

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban Tôn Giáo

  16/11/2010

  26/11/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 47/2010/QĐ-UBND

  Ban hành quy định chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Long An

  15/11/2010

  25/11/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 45/2010/QĐ-UBND

  Ban hành quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Long An

  28/10/2010

  07/11/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 42/2010/QĐ-UBND

  Về việc hủy bỏ Quyết định số 2422/QĐ-UBND ngày 19/7/2004 và sửa đổi, bổ sung Quyết định số 883/2004/QĐ-UBND ngày 01/4/2004 của UBND tỉnh Long An quy định về vận động nhân dân cùng nhà nước đầu tư nâng cấp, mở rộng các đường giao thông trên địa bàn tỉnh

  25/10/2010

  04/11/2010

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.