• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2020
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh ban hành Quy định chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An
Số ký hiệu 28/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành 04/08/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 15/08/2020
Nguồn thu thập Văn bản chính văn bản điện tử Ngày đăng công báo 04/08/2020
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Chính quyền địa phương
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Chủ tịch Trần Văn Cần
Phạm vi
  • TỈNH LONG AN

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.