• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/02/2012
UBND TỈNH LONG AN
Số: 04/2012/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long An, ngày 9 tháng 2 năm 2012

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Long An

______________________

Trong thời gian qua, việc sử dụng điện tiết kiệm ở các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, … trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tốt, ý thức tiết kiệm trong sử dụng điện ngày càng được nâng cao, góp phần giảm các chi phí không thật sự cần thiết. Tuy nhiên, qua kiểm tra có lúc, có nơi trên địa bàn tỉnh vẫn còn tình trạng sử dụng điện chưa thật sự tiết kiệm, gây ra lãng phí cho bản thân, gia đình, cơ quan, doanh nghiệp và xã hội.

Để đảm bảo cung cấp điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của nhân dân, tăng cường sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; đồng thời nhằm thực hiện tốt các văn bản pháp luật về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị như sau:

1. Mọi tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh phải thực hiện nghiêm Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 26 tháng 10 năm 2010, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện. Trong đó, cần thực hiện các giải pháp sau đây:

a) Đối với cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách Nhà nước:

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện năng sử dụng hàng năm của cơ quan, đơn vị theo Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương về hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Xây dựng và ban hành quy định về sử dụng điện, thay thế, sửa chữa các trang thiết bị sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị theo nguyên tắc sau:

+ Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm việc trong phòng giảm. Thiết kế, lắp đặt hệ thống chiếu sáng hành lang, sân vườn, khu vực bảo vệ theo tiêu chuẩn.

+ Chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết, cài đặt chế độ làm mát từ 25 oC trở lên. Dùng quạt thay thế điều hòa nhiệt độ khi thời tiết không quá nóng.

+ Khi cải tạo hoặc trang bị mới phải sử dụng phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất cao theo quy định hoặc thiết bị sử dụng điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; nghiêm cấm thay thế, mua sắm mới đèn nung sáng.

+ Phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, nhân viên phải thực hiện tiết kiệm điện, đưa nội dung sử dụng điện tiết kiệm vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua, khen thưởng hàng năm.

b) Đối với hệ thống chiếu sáng công cộng:

- Kiểm tra, đánh giá chế độ chiếu sáng công cộng theo các tiêu chuẩn chiếu sáng hiện hành, đảm bảo nguyên tắc chiếu sáng hiệu quả, tiết kiệm theo tiêu chuẩn Việt Nam TCXDVN 259:2001.

- Áp dụng hệ thống thiết bị điều khiển tự động có chế độ điều chỉnh công suất để giảm công suất chiếu sáng về đêm khi mật độ giao thông giảm.

- Triển khai thực hiện đầu tư, trang bị hệ thống điều khiển tự động cho các hệ thống chiếu sáng đường phố chính, điều chỉnh thời gian chiếu sáng đường phố hợp lý theo mùa trong năm, phù hợp theo đặc điểm nhu cầu sinh hoạt và các hoạt động, các sự kiện tại địa phương, tránh lãng phí điện.

- Khi thay thế đèn hư hỏng phải sử dụng nguồn sáng và các thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, chiếu sáng đường phố sử dụng bóng đèn natri cao áp và thấp áp; chiếu sáng ngõ nhỏ và đường dành cho người đi bộ sử dụng bóng đèn natri thấp áp công suất nhỏ và đèn compact; chiếu sáng quảng trường dùng đèn metal halide. Khuyến khích sử dụng bóng đèn LED tại các vị trí thích hợp.

- Trong hệ thống đèn chiếu sáng vườn hoa, công viên chỉ sử dụng các loại đèn tiết kiệm điện; giảm 50% công suất chiếu sáng vào giờ cao điểm buổi tối của hệ thống chiếu sáng công cộng chưa có thiết bị điều khiển tự động có chế độ điều chỉnh công suất hệ thống, đèn chiếu sáng vườn hoa, công viên, trừ các dịp ngày lễ, ngày tết và các sự kiện lớn trên địa bàn tỉnh.

c) Đối với hộ gia đình và các cơ sở kinh doanh dịch vụ:

- Các hộ gia đình hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn (máy điều hòa nhiệt độ, máy nước nóng, bàn là điện…) trong thời gian cao điểm của hệ thống điện, từ 17 giờ đến 21 giờ hàng ngày; khuyến khích sử dụng các loại bóng đèn tiết kiệm điện như bóng compact hoặc bóng đèn huỳnh quang T8, T5, chấn lưu hiệu suất cao, thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời, thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, ngắt các thiết bị điện không sử dụng ra khỏi nguồn điện.

- Khuyến khích sử dụng bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời.

- Các nhà hàng, cơ sở dịch vụ thương mại giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo, trang trí ngoài trời vào giờ cao điểm buổi tối của hệ thống điện; trường hợp có yêu cầu đặc biệt, từ sau 22 giờ tắt toàn bộ đèn chiếu sáng các pano quảng cáo tấm lớn.

- Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại,… tuân thủ nghiêm các quy định về chiếu sáng tiết kiệm, hiệu quả và an toàn, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của đơn vị điện lực trên địa bàn trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

d) Đối với các doanh nghiệp sản xuất thực hiện ngay các giải pháp tiết kiệm điện sau:

- Phối hợp với các đơn vị điện lực xây dựng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện. Bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị tiêu thụ công suất điện lớn như các máy nghiền, trạm bơm nước, máy nén khí… vào giờ cao điểm, không để các thiết bị điện hoạt động không tải.

- Các doanh nghiệp thuộc danh mục cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phải xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện mỗi năm ít nhất 1%.

- Tắt các thiết bị điện và đèn chiếu sáng không cần thiết trong thời gian nghỉ giữa ca, không để các thiết bị hoạt động ở chế độ không tải. Triệt để tiết kiệm điện chiếu sáng sân, vườn, đường nội bộ trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp.

- Chuẩn bị các nguồn dự phòng để đáp ứng nhu cầu sản xuất khi xảy ra thiếu điện, xây dựng phương án tự cắt giảm phụ tải khi xảy ra thiếu điện.

- Hạn chế đến mức tối đa việc sử dụng bóng đèn có công suất lớn để quảng cáo, trang trí.

- Ban hành quy định, quy chế hoặc giải pháp để sử dụng điện tiết kiệm trong phạm vi doanh nghiệp.

- Thực hiện kiểm toán năng lượng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tại đơn vị.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Tân An thực hiện các công việc như sau:

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương tiết kiệm điện trong nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

b) Tổ chức thực hiện việc treo các băng rôn, panô cổ động, tuyên truyền tiết kiệm điện tại trụ sở Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Tân An, phường, xã, thị trấn, khu phố, tổ dân phố và tại các tuyến đường phố thuộc địa bàn quản lý.

d) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn giám sát chặt chẽ thời gian bật, tắt đèn chiếu sáng dân lập hợp lý từ 18 giờ 30 phút ngày hôm trước đến 5 giờ 30 phút ngày hôm sau và tùy theo mùa trong năm.

đ) Chỉ đạo các Công ty Công trình Đô thị trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định tại điểm b, đoạn 1 của Chỉ thị này; kiểm tra, giám sát chặt chẽ thời gian bật, tắt hệ thống chiếu sáng công cộng hợp lý; kiểm tra, giám sát việc cắt giảm 50% công suất chiếu sáng vào giờ cao điểm buổi tối của hệ thống chiếu sáng công cộng chưa có thiết bị điều khiển tự động có chế độ điều chỉnh công suất để giảm công suất chiếu sáng, hệ thống đèn chiếu sáng vườn hoa, công viên, …

e) Xây dựng và thực hiện kế hoạch cải tạo hệ thống đèn chiếu sáng công cộng hàng năm, phối hợp với đơn vị điện lực khu vực lắp đặt điện kế để đo đếm hệ thống đèn chiếu sáng dân lập nhằm quản lý việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và an toàn.

g) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc các huyện và thành phố Tân An tăng cường quản lý việc sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị của mình. Ban hành quy định, quy chế hoặc giải pháp để sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và an toàn trong phạm vi cơ quan, đơn vị.

h) Phối hợp với đơn vị điện lực khu vực tổ chức các đoàn kiểm tra, tập huấn công tác tiết kiệm điện cho các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

m) Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các quy định tại Chỉ thị này, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, công bố công khai thông tin về tình hình sử dụng điện đối với các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách trên địa bàn quản lý.

n) Định kỳ hàng quý, báo cáo kết quả thực hiện công tác tiết kiệm điện (theo Mẫu số 2, Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương về hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập) về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền và ngành điện tổ chức vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện việc tiết kiệm điện trong sinh hoạt cũng như trong sản xuất kinh doanh dịch vụ.

4. Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Tổ chức triển khai thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tổ chức tập huấn, tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các biện pháp tiết kiệm điện trong sản xuất kinh doanh.

b) Tổ chức kiểm tra việc sử dụng điện tại các doanh nghiệp, công ty hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp theo các tiêu chí được quy định tại Chỉ thị này.

d) Vận động, khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện như đèn compact, máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời…

đ) Tổ chức thực hiện kiểm toán năng lượng tại các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

e) Ban hành quy định, quy chế hoặc giải pháp để sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và an toàn trong phạm vi cơ quan, đơn vị.

g) Định kỳ hàng quý, báo cáo kết quả thực hiện công tác tiết kiệm điện (theo Mẫu số 2, Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương về hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập) về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra, giám sát các nhà hàng, các cơ sở dịch vụ thương mại cắt giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào giờ cao điểm buổi tối; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tích cực tuyên truyền các giải pháp tiết kiệm trong sử dụng điện; cấp phép treo tờ phướn và pano tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, an toàn điện cho các đợt tuyên truyền trong năm của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Long An.

6 Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và Công ty Điện lực Long An đưa chủ trương tiết kiệm điện vào hệ thống giáo dục phổ thông để giáo dục các thế hệ học sinh ý thức sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và an toàn.

7. Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm trong sử dụng điện để phổ biến và áp dụng rộng rãi trong nhân dân; nghiên cứu và đề xuất với Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Long An về các giải pháp kỹ thuật để việc thực hiện công tác tiết kiệm trong sử dụng điện đem lại hiệu quả cao.

8. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Đài Phát thanh và truyền hình Long An, các cơ quan thông tấn báo chí địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan tích cực tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và an toàn, vận động các hộ sử dụng điện sử dụng các thiết bị điện hợp lý, giảm công suất sử dụng điện vào giờ cao điểm.

9. Đài Phát thanh và truyền hình Long An chủ động xây dựng và phát sóng các chương trình truyền hình, truyền thanh về tiết kiệm điện, an toàn điện với thời lượng thích hợp bằng các hình thức: phóng sự, thông tin, giới thiệu mô hình tiêu biểu…; phối hợp với Công ty Điện lực Long An tổ chức tuyên truyền công tác sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và an toàn, trong đó Đài Phát thanh và truyền hình Long An hỗ trợ chi phí truyền hình và phát thanh theo phương thức cổ động, không tính chi phí quảng cáo.

10. Công ty Điện lực Long An chủ động phối hợp với Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Tân An tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để tổ chức tuyên truyền rộng rãi về các biện pháp tiết kiệm điện, hiệu quả và an toàn; định kỳ hàng tháng, hàng quý báo cáo kết quả thực hiện việc tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương. Tăng cường công tác quản lý trong kỹ thuật và trong kinh doanh; bố trí kế hoạch cải tạo lưới điện hợp lý, hạn chế sự cố và giảm tổn thất điện năng, đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn; ưu tiên cung cấp điện phục vụ để sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu cầu cho sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt thiết yếu của nhân dân trên địa bàn; ưu tiên cung cấp điện cho các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng trên địa bàn tỉnh và các khách hàng sử dụng điện quan trọng.

11. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện và thành phố Tân An, các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, lập danh sách các tổ chức, cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm các biện pháp tiết kiệm điện, tổng hợp, đánh giá kết quả và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm.

12. Trên cơ sở đề nghị của Sở Công Thương, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh xem xét kết quả thực hiện và chấp hành Chỉ thị này của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, xem đây là một trong những tiêu chí khen thưởng cuối năm.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu thủ trưởng các Sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét giải quyết./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đỗ Hữu Lâm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.