• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
  • Tải chi tiết
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 12/2016/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
20/01/2016 Văn bản được ban hành 12/2016/TT-BTC
01/07/2016 Văn bản có hiệu lực 12/2016/TT-BTC
 

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.