• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/11/2020
  • Tải chi tiết
Lịch sử hiệu lực: Nghị định 108/2020/NĐ-CP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
14/09/2020 Văn bản được ban hành 108/2020/NĐ-CP
25/11/2020 Văn bản có hiệu lực 108/2020/NĐ-CP
 

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.