• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/07/2023
  • Tải chi tiết
Lịch sử hiệu lực: Nghị quyết 76/2023/NQ-HĐND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
14/07/2023 Văn bản được ban hành 76/2023/NQ-HĐND
24/07/2023 Văn bản có hiệu lực 76/2023/NQ-HĐND
 

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.