• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2023
  • Tải chi tiết
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 27/2023/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
15/09/2023 Văn bản được ban hành 27/2023/QĐ-UBND
01/10/2023 Văn bản có hiệu lực 27/2023/QĐ-UBND
 

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.