• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2010
  • Tải chi tiết
Lịch sử hiệu lực: Nghị định 50/2010/NĐ-CP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
14/05/2010 Văn bản được ban hành 50/2010/NĐ-CP
01/07/2010 Văn bản có hiệu lực 50/2010/NĐ-CP
 

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.