• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
  • Tải chi tiết
Lịch sử hiệu lực: Luật 11/2012/QH13
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
20/06/2012 Văn bản được ban hành 11/2012/QH13
01/01/2013 Văn bản có hiệu lực 11/2012/QH13
01/07/2015 Được bổ sung 61/2014/QH13 Xem tại đây
01/01/2021 Được sửa đổi 64/2020/QH14
 

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.