• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 11/05/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 31/03/2023
  • Tải chi tiết
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
25/03/2015 Văn bản được ban hành 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV
11/05/2015 Văn bản có hiệu lực 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV
31/03/2023 Văn bản hết hiệu lực 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV
31/03/2023 Bị bãi bỏ 30/2022/TT-BNNPTNT
 

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.