Thông tư hướng dẫn về thuế tài nguyên
Số ký hiệu 13/VBHN-BTC Loại VB được sửa đổi bổ sung Thông tư
Ngày xác thực 11/02/2020 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích Bản chính văn bản
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Tài chính Trần Xuân Hà Thứ trưởng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
File download
 

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.