• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 20/11/2015
Hướng dẫn về thuế tàỉ nguỵên
Số ký hiệu 152/2015/TT-BTC Ngày ban hành 02/10/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 20/11/2015
Nguồn thu thập Công báo số 1063 + 1064/2015 Ngày đăng công báo 26/10/2015
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý thuế, phí và lệ phí
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Phạm vi áp dụng: Thông tư này hướng dẫn về đối tượng chịu thuế; Người nộp thuế; Căn cứ tính thuế; Miễn, giảm thuế tài nguyên và tổ chức thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 và một số Điều của Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật Thuế. Đối với dầu thô, khí thiên nhiên, khí than thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.