• Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2024
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 21/2023/TT-NHNN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
29/12/2023 Văn bản được ban hành 21/2023/TT-NHNN
01/07/2024 Văn bản có hiệu lực 21/2023/TT-NHNN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.