• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/02/2024
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 23/2023/TT-NHNN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
29/12/2023 Văn bản được ban hành 23/2023/TT-NHNN
12/02/2024 Văn bản có hiệu lực 23/2023/TT-NHNN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.