• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 31/05/1957
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 03-TT/LB
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
31/05/1957 Văn bản được ban hành 03-TT/LB
31/05/1957 Văn bản có hiệu lực 03-TT/LB
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.