• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/04/1992
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2014
Hiến pháp năm 1992
Số ký hiệu Không số Ngày ban hành 15/04/1992
Loại văn bản Hiến pháp Ngày có hiệu lực 15/04/1992
Nguồn thu thập Công báo số 8, năm 1992 Ngày đăng công báo 30/04/1992
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Chủ tịch Lê Quang Đạo
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

18/04/1992
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.