• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2011
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng
Số ký hiệu 20/2004/QH11 Ngày ban hành 15/06/2004
Loại văn bản Luật Ngày có hiệu lực 01/10/2004
Nguồn thu thập Công báo số 23+24 năm 2004 Ngày đăng công báo 15/07/2004
Ngành
  • Ngân hàng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Luật 47/2010/QH12 Các tổ chức tín dụng Ngày hết hiệu lực 01/01/2011
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.