• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/09/2014
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối
Số ký hiệu 70/2014/NĐ-CP Ngày ban hành 17/07/2014
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 05/09/2014
Nguồn thu thập Công báo số 729+730, năm 2014 Ngày đăng công báo 02/08/2014
Ngành
  • Ngân hàng
Lĩnh vực
  • Quản lý ngoại hối
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.