Nghệ An

Địa chỉ:

Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp Nghệ An, số 56 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại:

0383562926; 0913904059

Fax:

Email:

qtramngoc@gmail.com

Người chịu trách nhiệm:

Đ/c Quế Thị Trâm Ngọc
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.