• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/01/2022
Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ
Số ký hiệu 04/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành 10/01/2022
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 20/01/2022
Nguồn thu thập Hệ điều hành văn bản của tỉnh Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND tỉnh Phú Thọ Chủ tịch Bùi Văn Quang
Phạm vi
  • Tỉnh Phú Thọ

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.