• Chỉ thị 10/2010/CT-UBND

  Về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2010 và những năm tiếp theo

  14/07/2010

  24/07/2010

 • Chỉ thị 16/2009/CT-UBND

  VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

  23/09/2009

  ...

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 21/2005/CT-UBND

  Về việc tăng cường công tác bảo trợ, chăm sóc người tàn tật và trẻ em mồ côi

  19/12/2005

  29/12/2005

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 17/2005/CT-UBND

  V ề việc tăng cường công tác quản lý di tích, bảo vệ cổ vật trên địa bàn tỉnh.

  25/10/2005

  25/10/2005

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 18/2003/CT-UB

  Về việc tăng cường công tác quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và bảo vê quyền lợi người tiêu dùng trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

  23/09/2003

  03/10/2003

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 10/2002/CT -UB

  Về một số biện pháp ngăn chặn tình trạng săn bắt, buôn bán vận chuyển sử dụng động vật hoang dã trái phép

  30/05/2002

  10/06/2002

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 08/2000/CT-UB

  Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2001.

  18/08/2000

  18/08/2000

 • Chỉ thị 07/2000/CT-UB

  Về việc đẩy mạnh công tác lập hồ sơ thuế đất theo chỉ thị 245/TTg ngày 22/4/1996 của Thủ tướng Chính Phủ và QĐ 455/QĐ-UB ngày 11/4/1997 và UBND tỉnh.

  01/08/2000

  01/08/2000

 • Chỉ thị 564/2000/CT-UB

  Về việc ban hành đơn giá đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng

  14/03/2000

  14/03/2000

 • Chỉ thị 34/1999/CT-UB

  Về việc tăng cường phối hợp giữa Sở Y tế và UBND huyện, thành, thị trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác Y tế ở địa phương.

  17/12/1999

  17/12/1999

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.