• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/01/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 10/04/2015
Về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao
Số ký hiệu 108/2009/NĐ-CP Ngày ban hành 27/11/2009
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 15/01/2010
Nguồn thu thập Công báo số 567+568, năm 2009 Ngày đăng công báo 10/12/2009
Ngành
  • Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị hết hiệu lực bởi Nghị định 15/2015/NĐ-CP Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư Ngày hết hiệu lực 10/04/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.