• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/02/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 15/02/2016
Hướng dẫn Nghị quyết 49/2010/QH12 về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư
Số ký hiệu 03/2013/NĐ-CP Ngày ban hành 04/01/2013
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 20/02/2013
Nguồn thu thập Công báo số 29+30, năm 2013 Ngày đăng công báo 19/01/2013
Ngành
  • Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Nghị định 131/2015/NĐ-CP Hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia Ngày hết hiệu lực 15/02/2016
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.