• Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐND

  Quy định mức thu một số loại phí, lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng

  17/04/2024

  28/04/2024

 • Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND

  Quy định nội dung, mức hỗ trợ khuyến khích người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  17/04/2024

  28/04/2024

 • Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND

  Quy định về chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khóm; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  17/04/2024

  28/04/2024

 • Nghị quyết 03/2024/NQ-HĐND

  Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm học 2023 - 2024

  17/04/2024

  17/04/2024

 • Nghị quyết 05/2024/NQ-HĐND

  Bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng

  17/04/2024

  17/04/2024

 • Nghị quyết 11/2023/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030

  07/12/2023

  18/12/2023

 • Nghị quyết 09/2023/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo và người dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2024

  07/12/2023

  01/01/2024

 • Nghị quyết 12/2023/NQ-HĐND

  Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng

  07/12/2023

  18/12/2023

 • Nghị quyết 10/2023/NQ-HĐND

  Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  07/12/2023

  18/12/2023

 • Nghị quyết 07/2023/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  06/10/2023

  17/10/2023

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.