• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2020
Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ
Số ký hiệu 72/2020/NĐ-CP Ngày ban hành 30/06/2020
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 15/08/2020
Nguồn thu thập Công báo số 667+668 Ngày đăng công báo 10/07/2020
Ngành
  • Quốc phòng
Lĩnh vực
  • Dân quân tự vệ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Phạm vi

Thông tin áp dụng

Trang phục của Dân quân tự vệ quy định tại Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ năm 2009 tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.