• Chỉ thị 01/2014/CT-UBND

  Về công tác ban hành văn bản, thực hiện kết luận chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận, chế độ báo cáo, hội họp, tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trên địa bàn quận Phú Nhuận

  07/01/2014

  14/01/2014

 • Quyết định 05/2011/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định khu vực, đuờng phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật Iiệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng

  02/08/2011

  09/08/2011

 • Quyết định 03/2011/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc quận; cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách thuộc ủy ban nhân dân 15 phường của quận Phú Nhuận

  02/03/2011

  09/03/2011

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.