Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ:

Số 141-143, đường Pasteur, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:

0838.222.424 (số nội bộ 129-130)

Fax:

0838.243.155

Email:

ktvb.stp@tphcm.gov.vn

Người chịu trách nhiệm:

Phòng Kiểm tra văn bản, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.