• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 07/04/2011
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 07/2011/QĐ-UBND (1)
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
31/03/2011 Văn bản được ban hành 07/2011/QĐ-UBND (1)
07/04/2011 Văn bản có hiệu lực 07/2011/QĐ-UBND (1)
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.