• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/06/2017
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 26/2017/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
20/06/2017 Văn bản được ban hành 26/2017/QĐ-UBND
30/06/2017 Văn bản có hiệu lực 26/2017/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.