• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/01/2009
Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành từ năm 1975 đến năm 2006 về hoạt động của trường sư phạm hết hiệu lực
Số ký hiệu 69/2008/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 22/12/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 26/01/2009
Nguồn thu thập Công báo số 19+20, năm 2009 Ngày đăng công báo 11/01/2009
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo Thứ trưởng Phạm Vũ Luận
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.