• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 31/12/2007
Về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 09/2007/QĐ-BNV ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành Thể dục thể thao
Số ký hiệu 1460/QĐ-BNV Ngày ban hành 31/12/2007
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 31/12/2007
Nguồn thu thập Công báo số 25+26 Ngày đăng công báo 11/01/2008
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Công chức, viên chức
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nội vụ Bộ trưởng Trần Văn Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.