• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 29/01/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 03/01/2020
Về việc ban hành Quy chế quản lý các dự án đầu tư xây dựng của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài
Số ký hiệu 02/2008/QĐ-TTg Ngày ban hành 07/01/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 29/01/2008
Nguồn thu thập Công báo số 29 + 30, năm 2008 Ngày đăng công báo 14/01/2008
Ngành
  • Ngoại giao
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg Ngày hết hiệu lực 03/01/2020
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.