• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/10/2022
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh
Số ký hiệu 34/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành 05/10/2022
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 15/10/2022
Nguồn thu thập Bản sao y bản chính Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND thành phố Hồ Chí Minh Chủ tịch Phan Văn Mãi
Phạm vi

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.