• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2008
Về việc huỷ bỏ Quyết định số 2032/1999/QĐ-BYT ngày 09 tháng 7 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế quản lý thuốc độc, danh mục thuốc độc và danh mục thuốc giảm độc và Quyết định số 3046/2001/QĐ-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2001của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ sung danh mục thuốc độc và danh mục thuốc giảm độc
Số ký hiệu 27/2008/QĐ-BYT Ngày ban hành 04/08/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/09/2008
Nguồn thu thập Công báo số 453+454, năm 2008 Ngày đăng công báo 17/08/2008
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Thứ trưởng Cao Minh Quang
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.