• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 21/05/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 10/09/2015
Quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
Số ký hiệu 09/2010/TT-BGTVT Ngày ban hành 06/04/2010
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 21/05/2010
Nguồn thu thập Công báo số 181+182, năm 2010 Ngày đăng công báo 25/04/2010
Ngành
  • Giao thông Vận tải
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giao thông vận tải Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 32/2015/TT-BGTVT Quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông Ngày hết hiệu lực 10/09/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.