• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 20/02/2012
Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch
Số ký hiệu 124/2011/NĐ-CP Ngày ban hành 28/12/2011
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 20/02/2012
Nguồn thu thập Công báo số 57+58, năm 2011 Ngày đăng công báo 07/01/2012
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.