• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 12/02/1999
  • Ngày hết hiệu lực: 19/06/2007
Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của cơ quan Bộ Tư pháp
Số ký hiệu 14/1999/QĐ-BTP Ngày ban hành 29/01/1999
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 12/02/1999
Nguồn thu thập Công báo điện tử; Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Bộ trưởng Nguyễn Đình Lộc
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 02/2007/QĐ-BTP Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Bộ Tư pháp Ngày hết hiệu lực 19/06/2007
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.